Veneseuralipun käyttö

Veneseuralippu on kansallislipun veroinen Suomen lippu. Ainoastaan Merenkulkulaitoksen veneseuralle vahvistaman lipun käyttö on sallittua. Veneseura pitää rekisteriä veneistä, joilla on veneseuralipun käyttöoikeus.

Veneseuran rekisterissä olevassa suomalaisessa veneessä saa käyttää seuran veneseuralippua, kun veneessä on vuosikatsastuksen perusteella saatava voimassa oleva venetodistus ja veneessä on päällikkönä tai miehistön jäsenenä rekisteröintiseuran jäsen.                  

Vene saa olla vain yhden veneseuran rekisterissä ja käyttää vain kyseisen seuran lippua, vaikka omistaja olisikin usean seuran jäsen. Veneseuraan rekisteröimättömässä (katsastamattomassa) veneessä ei saa käyttää veneseuralippua. Veneseuralippua ei myöskään saa käyttää, jos vene on kaupallisessa käytössä (vuokrattu) tai jos vene on viranomaisen katsastama kaupalliseen käyttöön.

Veneseuran veneenomistajan viirin käyttö on sallittua kaikissa edellä mainituissa tapauksissa.

Lipun tulee olla aina puhdas ja ehjä. Kulunut lippu hävitetään arvokkaalla tavalla, esim. polttamalla.

Liputusajat

Kulussa olevassa veneessä pidetään lippu nostettuna koko ajan vuorokauden ajasta riippumatta. (Kilpailuissa veneseuralippua ei käytetä.) Kiinnitetyssä (satamassa, poijussa, ankkurissa) ja miehitetyssä veneessä ja seuran maatukikohdassa lippu nostetaan kello 8 ja lasketaan auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään kello 21. Juhannusaattona veneessä lippu nostetaan kello 8 ja lasketaan juhannuspäivänä kello 21. Seuran maatukikohdassa juhannusaattona lippu nostetaan kello 18 ja lasketaan juhannuspäivänä kello 21. 

Etsi